Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Tháng Sáu 9, 2017

Rate this post

Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

1.Hồ sơ khách hàng cung cấp – Giấy phép đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh dinh thực phẩm chức năng.
– Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm sản xuất thực phẩm chức năng.
– Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm.
– Phiếu kết quả xét nghiệm sản phẩm.
– ít thí nghiệm hiệu quả về công dụng đối với sản phẩm lần đầu đưa ra thị trường.

Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu
Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

2.Các công việc trọng điểm nghiên cứu thực phẩm và dinh dưỡng thực hành Thiết lập hồ sơ ban bố hạp quy định An toàn thực phẩm
– Tư vấn chỉ tiêu xét nghiệm sản phẩm, phân tách các thành phần chức năng trong sản phẩm (nếu doanh nghiệp chưa có phiếu xét nghiệm sản phẩm), gửi mẫu đi xét nghiệm => Phiếu xét nghiệm sản phẩm.
– Bản công bố hợp quycông bố hợp quy.
– Bản thông tin chi tiết của sản phẩm.
– Dự thảo nhãn phụ sản phẩm Tiến hành ban bố hợp quy – Tiến hành nộp hồ sơ ban bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm. thời kì ban bố – thời kì hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 20 ngày (kể từ ngày ký hồ sơ).
– hạn hiệu lực của Giấy “chứng thực tiêu chuẩn sản phẩm” là 03 năm.
Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước
Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước