Đăng ký thương hiệu công ty nhanh tại GTGT

Thương hiệu:

(0)

Chi tiết sản phẩm

Rate this post
Tham vấn Đăng ký thương hiệu công ty, hoàn thành các thủ tục Đăng ký thương hiệu công ty nhanh chóng, an toàn với phí dịch vụ thấp nhất chỉ có ở GTGT.VN. Dịch vụ tham vấn Đăng ký thương hiệu công ty của GTGT sẽ đại diện giao dịch với cơ quan quốc gia để đẩy nhanh việc cấp giấy chứng thực Đăng ký thương hiệu công ty cho khách hàng.
Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm-tin cẩn khi Đăng ký thương hiệu công ty tại GTGT.VN

Đăng ký thương hiệu công ty
Dịch vụ Đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu công ty

 

Khách hàng sử dụng dịch vụ Đăng ký thương hiệu công ty tại GTGT sẽ được hưởng một vài dịch vụ ưu đãi miễn phí của GTGT như:
1. Tham mưu miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên hệ đến hoạt động Đăng ký thương hiệu công ty như:
– Tiến hành các tra khảo liên quan đến thương hiệu công ty.
– Tư vấn rõ cho khách hàng về khả năng bảo hộ thương hiệu công ty bạn.
– Tham vấn những yếu tố được bảo hộ, những nhân tố không nên bảo hộ.
– Tham vấn mô tả nhãn hiệu nhằm bảo hộ tuyệt đối ý nghĩa & cách thức biểu đạt của logo cho hợp lý.
– Tham mưu khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ trối của thương hiệu công ty.
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các đề nghị Tư vấn và các giấy má của khách hàng:
-Dựa trên cơ sở các yêu cầu cùng tài liệu khách hàng cung cấp cho GTGT.VN luật sư của GTGT sẽ  phân tích-đánh giá tính hợp pháp, sự ăn nhập với đề nghị thực hiện công việc.
3. Đại diện hoàn thành các thủ tục Đăng ký thương hiệu công ty cho khách hàng:
– Sau khi ký hiệp đồng dịch vụ, GTGT sẽ tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký thương hiệu công ty cho khách hàng;
– GTGT.VN Đại diện khách hàng lên Cục sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ Đăng ký thương hiệu công ty cho khách hàng;
– GTGT.VN Đại diện khách hàng theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho quý khách hàng.
– GTGT.VN Đại diện khách hàng nhận giấy chứng thực Đăng ký thương hiệu công ty tại Cục sở hữu trí tuệ cho khách hàng;
– Theo dõi thương hiệu tiến hành lập hồ sơ tranh tụng khi cần thiết.
– Soạn công văn giải đáp hồi âm khi xảy ra tranh chấp thương hiệu với các chủ đơn khác.

Thương hiệu:

(0)

Sản phẩm liên quan